CD

I mars 2013 kom det ein cd med døme på musikken vår med tittel ”Valsaspel frå Hardanger”. Cd-en er gjeven ut av produksjonsselskapet Kvarts og kan på vanleg måte kjøpast m.a. frå Musikkoperatørene, eller kjøpast/lastast ned frå iTunes, Spotify og liknande. Cd-en kan òg skaffast ved å ta kontakt med nokon av oss tre. Pris: 150 kroner + porto.

Nedanfor finn du liste over slåttane på cd-en .

”Polka med støyt”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djup konsentrasjon ved miksebordet: Tor Magne Hallibakken og Magne Velure

1. Polka etter Svein Lutro

9. Ringøyrs minne, vals av Halldor Meland

2. Polka etter Halldor Meland

10. Geitastien, vals

3. Polka etter Svein Lutro

11. Pariserpolka etter Svein Lutro

4. Polka etter Per Kjepso/Lars Velure

12. Vals etter Nils Tjoflot

5. Fossakallen, reinlendar av Kristoffer Kjerland

13. Hamborgar etter Per Kjepso

6. Reinlendar etter Per Kjepso

14. Hamborgar etter Svein Lutro

7. Reinlendar etter Svein Lutro

15. Hamborgar etter Svein Lutro/Lars Velure

8. Reinlendar etter Per Kjepso

16. Hamborgar etter Anders Kjerland